Kontakty

Mestské kultúrne stredisko

ul. Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa

Riaditeľ: Mgr. Diana Vojenčiaková
+421 901 706 641

Kancelária ZUČ
+421 47 542 2384

msks@hnusta.sk
diana.vojenciakova@gmail.com

IČO: 00358657
DIČ: 2021230585
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1213 9392
Bank code: 0200
SWIFT SUBASKBX

mskshnusta

Kontaktný formulár

 

Ochrana proti SPAMu