Ľudová hudba pri FS Sinec

Pôvodné kroje folklórneho súboru Sinec sú z roku 1986, odvtedy sa krojový fond neobnovoval. V roku 1986 sa zakúpil cimbal, ktorý okrem prestrunenia neprešiel žiadnou generálkou.

V roku 1985 vznikla Ľudová hudba pod vedením Jána Jasenku a Michala Šimku – súčasť Sinca. Mala 7 členov. Vznikla pod Združeným závodným klubom ROH pri Slovenských lučobných závoodoch, n.p.Hnúšťa. Riaditeľom bol Manica a Janka Krotáková a Jaroslav Piliarik boli kultúrnymi pracovníkmi, viedli Sinec a zostavovali choreografie tancov.

FS Sinec interpretuje folklór Gemera a Malohontu v scénickej podobe. V repertoári mal obsiahnuté i priľahlé regióny. Folklórny súbor SINEC je nositeľom folklórnych tradícií Slovenska – regiónov Gemer, Detva, Hron. Hudobný materiál pochádzal z pôvodnej ľudovej tvorby Gemera a Malohontu. Priadli aj oblasti Podpoľania a Horehronia.

FS Sinec mal od svojho vzniku tri zložky: tanečnú, hudobnú a spevácku.

Program FS Sinec pozostával z tancov: Gemer, Klenovec, Muráň, Vlachovo, Hron, Detva;  piesní: ľudových piesní Gemera a slovenské ľudové piesne, sólistov inštrumentalistov: fujara, píšťalka, heligón a hudby: ľudová hudba pod vedením J.Jasenku a M.Šimku.

FS Sinec bol od svojho vzniku veľmi aktívny. Počas svojej činnosti sa zúčastnil na mnohých súťažiach a festivaloch. Súbor reprezentoval slovenskú ľudovú umeleckú tvorbu i na medzinárodných prehliadkach a festivaloch. Vystupoval vo Francúzsko, Poľsko, bývalá Juhoslávia Vojvodina, Grécko, Taliansko Sardínia, Česko, Španieslko, kde rozdával radosť z pohybu i zo života.