Ľudová hudba pri FS Sinec

Je ďalšou neodmysliteľnou zložkou folklórneho súboru. Primášom súboru je Michal Šimko a súbor má 5 členov.