Povinné zverejňovanie

MsKS Hnúšťa: kontakty, zmluvy a faktúry

V súlade zo Zákonom č  211/2000 zb. O slobodnom prístupe k informáciam zverejňujeme všetkých našich partnerov, zmluvy a objednávky na stránke mesta Hnúšťa..  (odkaz na externú stránku)