Detsky súbor moderného tanca Bzučo

Tanečný súbor Echo začal svoju pôsobnosť v  MsKS v Hnúšti v roku 1986 a pár rokov po ňom v roku 1993 vznikol detský súbor Bzučo. Od tohto roku nás úspešne reprezentujú na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach, ale aj  v zahraničí. K veľkému úspechu súboru patrí 8.miesto na majstrovstvách Európy vo Varšave, kde Michaela Daniová reprezentovala Slovenskú tanečnú organizáciu IDO v hip hop sóle. Dlhoročnou tanečnou pedagogičkou, ako aj zakladateľkou súboru bola Iveta Hrivnáková. Po jej odchode ju nahradili jej žiaci:  Zuzana Hrivnáková, neskôr Jakub Čonka. Po odchode Jakuba Čonku na tanečné konzervatórium do Košíc začali vyučovať tanec Sabina Tomesová, Michaela Tóthová a Simona Rothová.

V roku 2015 má tanečný súbor Bzučo 2 trénerky a choreografky: Sabinu Tomesovú a Michaelu Tóthovú. V roku 2016 sa plánuje vrátiť Zuzana Hrivnáková, ktoré momentálne vyučuje v ZUŠ v Rimavskej Sobote.

Súbor moderného tanca Bzučo sa venuje týmto štýlom tanca: street dance, disco tance, dance, hip-hop, show dance.

Hlavným cieľom činnosti tanečného súboru Bzučo je pohybová príprava detí a mládeže a hodnotné vyplnenie ich voľného  času.

Predmetom činnosti tohto súboru je nácvik choreografií, účinkovanie na spoločenských akciách nielen v našom meste, účasť na festivaloch, prehliadkach a súťažiach doma i v zahraničí.

Súbor je rozdelený do 2 skupín: 

  1. menšie deti do 7 rokov vedie Sabina Tomesová a stretávajú sa každý utorok a štvrtok v čase od 15:00-16:15
  2. deti od 7-15 rokov vedie Michaela Tóthová a stretávajú sa v utorok a vo štvrtok v čase od 16:30-17:45