Detský divadelný súbor Kukátko

Detský divadelný súbor Kukátko bol založený v novembri 2015. Vedúcim súboru sa stal Róbert Mikla, ktorý študoval pedagogiku so špecializáciou na tvorivú dramatiku detí.
Súbor dostal názov „Kukátko“, pretože deti radi nazerajú na svet cez skryté dierky a veciam dávajú vlastné úprimné pomenovania. Je to forma javiskového stvárnenia, pri ktorom je divák v hľadisku a herci a scéna na javisku s pevným štvorcovým okrajom. Na tento názov má vedúci súboru licenciu od roku 2003 a pod týmto názvom poznajú kritici jeho tvorbu na všetkých slovenských prehliadkach .

Súbor má 18 členov vo veku 8-15 rokov. Stretávajú sa každý štvrtok v čase od 14:00-16:00 na javisku Domu kultúry.