Detsky folklórny súbor Zrkadielko

Detský folklórny súbor Zrkadielko Detský folklórny súbor Zrkadielko vznikol v roku 1986. Prvým tanečným pedagógom bola M.Lásková, po nej J.Karabínošová, Ž.Hrušková a J.Piliarik. Posledné roky deti neprejavovali záujem o folklór a DFS mal pár detí, ktoré sa stretávali zriedka.

DFS Zrkadielko obnovilo svoju činnosť v septembri 2015. Do krúžku sa prihlásilo 50 detí, z toho 40 navštevuje nácviky pravidelne. Jeho členmi sú zväčša deti materských a základných škôl vo veku od 3-14 rokov.

Detský folklórny súbor Zrkadielko sa zameriava vo svojej činnosti na spracovávanie a interpretáciu detskej ľudovej kultúry. Tak, ako pred rokmi súbor úspešne reprezentoval na rôznych akciách a absolvoval mnoho vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, veríme, že aj zmenou vedúceho súbor bude naďalej šíriť dobré meno Mestského kultúrneho strediska a nášho mesta.
Dlhoročným umeleckým vedúcim detského folklórneho súboru a choreografom tancov bol Jaroslav Piliarik, ktorého po odchode na starobný dôchodok vymenila Ing. Michaela Hroncová, bývalá členka folklórneho súboru Zrkadielko a neskôr Sinec.

Našou víziou je naučiť deti a mládež zmysluplne tráviť čas, prehlbovať v budúcej generácii úctu k tradíciám, naučiť ich poznať náš regionálny folklór, propagovať medzi deťmi a mládežou úctu k tradícii a pozitívny postoj k našej národnej kultúre. Navštevovať so súborom rôzne vystúpenia, prehliadky, slávnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde budú reprezentovať náš kraj.

DFS Zrkadielko má nácviky každú stredu v čase od 15:30-17:00 v zrkadlovej sále prístavby DK.