Veľká spoločenská sála

Miestnosť je vhodná na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie, schôdze a pod. Býva využívaná aj na jednorázové predajné trhy a burzy.

Celkové rozmery spoločenskej sály sú 19,10 m x 13,68 m a výška je 3,45m.

Kapacita veľkej spoločenskej sály  je 120 miest.

spol.sala2

spolocsala