TIC

TIC vo vestibule Mestského kultúrneho strediskaTuristické informačné centrum (TIC)  sídli vo vestibule Domu kultúry Jána Francisciho Rimavského v Hnúšti od 18. júna 2016.

Hlavnou úlohou TIC je informovať obyvateľov aj návštevníkov mesta o lokálnych reáliách aj turistických podujatiach v širšom okolí a napomáhať tak k zvyšovaniu povedomia o rimavskom regióne a unikátnosti mesta Hnúšťa.

Počas sezóny TIC aktívne napomáha obyvateľom aj návštevníkom mesta v spoznávaní miestnych zaujímavostí prostredníctvom turistického poradenstva alebo v podobe služieb uľahčujúcich spoznávanie mesta a jeho širšieho okolia. Medzi takéto služby patrí najmä sezónne zapožičiavanie bicyklov s príslušenstvom, organizovanie cyklobusových jázd a iných výletných akcií určených na spoznávanie okolia.

V neposlednom rade, TIC poskytuje aj predaj produktov regionálnych výrobcov ako aj suvenírov propagujúcich unikátny charakter mesta a jeho širšieho okolia.  Priestory TIC sú taktiež k dispozícii na prezentáciu tvorby domácich umelcov, spisovateľov, rezbárov a iných výrobcov tradičných regionálnych produktov. Ponuka suvenírov a regionálnych produktov sa rozširuje a mení podľa aktuálneho dopytu návštevníkov.

V priestoroch informačného centra je možné bezplatné využívanie WiFi!