Contacts

Mestské kultúrne stredisko

ul. Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa

Director: Mgr. Diana Vojenčiaková
+421 901 706 641

  msks@hnusta.sk
  diana.vojenciakova@gmail.com

IČO: 00358657
DIČ: 2021230585
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1213 9392
Bank code: 0200
SWIFT SUBASKBX

mskshnusta

Contact form

 

Anti-Span Protection