Ženská spevácka skupina Skaliny

Keďže Hnúšťa bola zameraná na priemysel a baníctvo, folklór nebol v tejto oblasti dominantný. V 50-tych rokoch bol založený folklórny súbor SINEC, ktorý absolvoval vystúpenia hlavne počas štátnych sviatkov. Umeleckou vedúcou bola Marta Lásková, organizačný vedúci a choreograf Jaroslav Piliarik, hudbu viedol Ján Radič-Bikeš. Súbor neskôr pozastavil svoju činnosť, ktorá sa obnovila v roku 1985 za zásluhy Dušana Manicu – riaditeľa ZZK. Gustáv Nikel pôsobil ako choreograf, Ján Jasenka ako primáš ľudovej hudby a tanečnými pedagógmi boli Janka Krotáková a Jaroslav Piliarik. Súbor úspešne reprezentoval naše mesto nielen na Slovensku, ale absolvoval veľa zájazdov do zahraničia: Francúzsko, Španielsko, Juhoslávia, Grécko, Poľsko, Maďarsko.

Tento rok slávi FS Sinec svoje 30 výročie a pri tejto príležitosti pozval 13.11.2015 všetkých bývalých členov súboru na slávnostnú recepciu, kde sa dohodli na obnove činnosti FS Sinec.

Členovia pôvodného FS Sinec zostarli, preto je tanečná zložka momentálne pozastavená. Stále však pôsobí jeho hudobná zložka a to: ženská spevácka skupina Skaliny a mužská spevácka skupina Húžva, ktorí sa pravidelne stretávajú pri nácvikoch a vystúpeniach.

Cieľom MsKS je uchovávať a rozvíjať tradície ľudového umenia, preto sa budeme snažiť opäť oživiť činnosť folklórneho súboru Sinec. SINEC ako mnohočlennú skupinu však vidíme reálne až v neskoršej budúcnosti, kedy dorastú členovia detského folklórneho súboru Zrkadielko, ktorí sú k ľudovým tradíciám vedení od detstva. Členskú základňu FS Sinec by mala tvoriť mládež a pracujúci vo veku 15-30 rokov a hlavným predmetom činnosti bude predstavovanie vlastných umeleckých program a spolupráca s organizáciami pracujúcimi v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Hlavným cieľom bude uchovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v okolí Hnúšte.

Ženská spevácka skupina Skaliny má 9 členiek. Stretávajú sa pravidelne na nácvikoch, pred vystúpením nacvičujú spolu s hudobnou zložkou. Pravidelne nás reprezentujú na rôznych folklórnych podujatiach ( slovenská mitrovačka vo Veľkých Teriakovciach, Koliesko, Klenovská rontouvka, Vianočný program, Pochovávanie basy…)

V roku 2014 sme získali vďaka Miestnej akčnej skupine Malohont v rámci medzinárodného projektu spolupráce pod názvom Kroje našich krajov 8 párov ženských a 8 párov mužských krojov. Išlo o výmenný projekt medzi Slovenskou a Českou republikou, do ktorého sa zapojilo 14 folklórnych súborov z českých a slovenskej MAS. V rámci tohto projektu sme okrem krojov získali aj spoločný propagačný materiál s tematikou tradičnej ľudovej kultúry ako spoločné CD ľudových piesní, krojované bábiky, rolovacie propagačné bannery, pohľadnice a.i.

Toto všetko prispeje k šíreniu a propagácii prejavov duchovnej i materiálnej kultúry vo všetkých jej formách.