Dychová hudba mesta Hnúšťa

Dychová hudba je kolektív záujmovej umeleckej tvorivosti. Získava a združuje záujemcov o dychovú hudbu medzi občanmi mesta Hnúšte a okolia, vyhľadáva nové talenty, zvyšuje ich umeleckú úroveň.

Robotnícka dychová hudba Hnúšťa-Likier bola založená v roku 1941. Po krátkej pauze sa  znovuobnovila jej činnosť v roku 1946. Dirigentom bol v tom čase Jozef Benko, kapelníkom Ondrej Štefko. Dychovka prešla od tohto času nielen personálnymi zmenami,  ale aj  zmenami v jej názve. Od Robotníckej dychovej hudby, Dychovej hudby Baník Hnúšťa, Dychovej hudby Baník-Chémia Hnúšťa až k dnešnému názvu Dychová hudba mesta Hnúšťa. V súčasnosti má kapela 7 členov, kapelníkom je od roku 2013 po smrti Ladislava Tökölyho pán  Karol Teicher. V roku 2014 sa konal nultý ročník festivalu dychových hudieb pod názvom „Tečkova trubka“. V roku 2015 sa oficiálne zahájil 1.ročník tohto festivalu, ktorý sa konal pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín Ladislava Tökölyho (Tečka), ktorý dlhoročne pôsobil ako dirigent dychovej hudby mesta Hnúšťa.

Na festival sa pozývajú dychové hudby z okolia Hnúšte, ktoré nám v posledných rokoch vypomáhajú pri účinkovaní na rôznych spoločenských akciách, oslavách, či pohreboch, keďže členov nášho orchestra je čoraz menej. Festival sa koná počas súťaže vo varení kapustnice a to v prvú sobotu mesiaca október. Dychová hudba mesta Hnúšťa sa zúčastňuje na rôznych festivaloch: Festival Janka Plichtu v Tisovci, Festival dychových hudieb Gemera Memoriál Jozefa Meriača, na spoločenských akciách mesta, na pochovávaní basy či na pohreboch.

Našim cieľom bude naďalej uchovanie tradície dychovej hudby, ktorá neodmysliteľne patrí na viaceré spoločenské udalosti.

3 ročník festivalu Tečkova Trúbk