Vedeli ste, že….?

Významovou motiváciou pôvodu názvu Hnúšte sa zaoberal Ladislav Bartolomeides (vlastivedný bádateľ), ktorý sa nazdával, že pramení zo slova „húština“ súvisiaceho s okolitými hustými lesmi. Isté však je, že miestna prípona –šťa, -šte jednoznačne dokladá jej slovenský pôvod. Mesto tvorí spojenie dvoch obcí Hnúšte a Likiera (pôvodný názov vychádzal zo slova „ljekar“ = lekár . Tak označovali starí Slovania čarodejníkov, bylinkárov a zariekavačov).
Názvy obce:
Hnúšťa: 1438 Hirmistia ; 1439 Hilistye ; 1773 Hnussia; 1786 Hnusstya, 1920 Hnúšťa; maď. Nyustya.
Likier 1438 Lykerfaulua; 1808 Likír; 1920 Likier, maď. Likér.