Kultúrne podujatia na rok 2018 organizované MsKS

Predstavujeme Vám približný prehľad toho, čo sa bude u nás diať v roku 2018 🙂

 

21.január 2018 Divadelné predstavenie

divadlo HAVRAN Rimavská Sobota: komédia Láska v studni a 18:45 monodráma Žobráci (Marián Lacko)

 

25.január 2018 Kino Rimava

17:00 Spievankovo a Kráľovná Harmónia

18:30 TO

 

Január-apríl 2018 výstava v knižnici

výstava fotografií zo súťaže MAS MALOHONT „Malohont mojimi očami“ – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

13.február 2018  Ukončenie fašiangovej sezóny

17:00  Fašiangový sprievod v maskách – zapoja sa súbory MsKS, školy, CvČ, Senior Klub

18:00 Pochovávanie basyukončenie fašiangovej sezóny tanečnou zábavou s ľudovou a dychovou hudbou mesta Hnúšťa

 

14.február 2018 Kino Rimava

 rozprávka+romantický film

 

23.február 2018 Smejko a Tanculienka

17:00 hod.hudobná dvojica chrobáčikov Smejko a Tanculienka sa predstavia s úplne novým predstavením Kuk, ani muk!

 

26.február 2016 beseda so spisovateľom

Jana Pronská – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

Február 2018 prednáška

Prednáška s prezentáciou pre ZŠ Klokočova: Ako sa tvoria mestské noviny

 

4.marec 2018 Divadelné predstavenie

Komédia s profesionálnymi hercami A čo ja, láska? Hrajú: Marta Sládečková, Dominika Kavaschová / alt. Zuzana Porubjaková, Martin Mňahončák

 

15.marec 2018 Kino Rimava

Rozprávka + film

 

Marec 2018 prednáška

Prednáška s prezentáciou pre ZŠ Klokočova: Budovy okolo nás

Prednáška s prezentáciou ZŠ JFR: Z histórie nášho mesta

 

14.apríl 2018 Kino Rimava

Expedičná kamera (jarný filmový festival adrenalínových športov )

 

15.apríl 2018 hudobno-divadelné predstavenie pre deti

15.apríl je svetový deň umenia – hudobno/divadelná rozprávka pre rodiny s deťmi Dlhý nos na námet Pavla Dobšinského

 

30.apríl 2018 Stavanie mája

Účinkujú: DFS Zrkadielko, ŽSS Skaliny, MSS Húžva, dychová a ľudová hudba mesta

 

Apríl 2018 prednáška

Prednáška s prezentáciou ZŠ JFR: Naše mesto na pohľadniciach, V redakcii Hnúšťanského hlasu

 

Apríl 2018 beseda so spisovateľkou

Veronika Homolová-Tóthová  – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

Máj – jún 2018 výstava v knižnici

výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Hnúšťa

 

6.máj 2018 Divadelné predstavenie

DS Daxner Tisovec:  Bežný deň v nemocnici Sv. Alžbety

 

Máj/jún 2018 Italia

taliansky deň plný taliančiny, talianskeho filmu a jedla (spolupráca s CVČ)

 

10.máj 2018 Tvorivé dielne

Výroba kvetov pre mamičky v spolupráci s CVČ a ZUŠ, ktoré venujú účinkujúce deti po programe 13.mája

 

11.máj 2018 Kino Rimava

 

13.máj 2018 Deň matiek

program detí pre mamičky – súbory MsKS, CVČ, ZUŠ

 

Máj 2018 prednáška

Prednáška s prezentáciou ZŠ JFR: Najstaršie objekty Hnúšte

Prednáška s prezentáciou ZŠ Klokočova: Oslobodenie vlasti a mesta

 

 

 

Jún-september 2018  výstava

výstava obrazov Lukáša Podhorčíka z Hnúšte – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

1.jún 2018 Dni mesta Hnúšťa 2018

Deň detí – vystúpenie detí svojmu mestu, Hrebendova kapsa, slávnostné MsZ

 2.jún 2018 Dni mesta Hnúšťa

 

15.jún 2018 Divadelné predstavenie

 premiéra Detského divadelného súboru z Hnúšte Kukátko

 

21.jún 2018 Kino Rimava

 

Jún 2018 Divadelné predstavenie

 premiéra Divadelného súboru Katalpa z Hnúšte

 

Jún 2018 prednáška

Prednáška s prezentáciou ZŠ JFR, ZŠ Klokočova šk.klub: Osobnosti Hnúšte, čestní občania

 

Jún 2018 beseda so spisovateľkou

Iveta Zaťovičová – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

13.,20.,27.júl 2018 Kino Rimava – amfiteáter

10.,17.,24.august 2018 Kino Rimava – amfiteáter

 

August 2018 – divadelný tábor pre deti

 

August 2018 beseda so spisovateľkou 

Eva Biela Brndiarová – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

September 2018 beseda so spisovateľmi  pre deti

Karpinský Peter alebo Štelbaská Zuzana – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

29.september 2018 Tečkova trubka

Prehliadka dychových hudieb z Jelšavy, Kokavy nad Rimavicou, Hnúšte, Tisovca a Rimavskej Soboty spojená so súťažou vo varení kapustnice

 

12.október 2018 Kino Rimava

 

Október divadelné predstavenie

Mandarinková izba ( Kramár, Topoľský, Tlučková, Ondrejková)

 

26.október 2018 Čaj o piatej

Tanečná zábava pre seniorov mesta s dychovou a ľudovou hudbou

 

Október 2018 beseda

beseda o bezpečnosti seniorov – ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov, používanie reflexných prvkov, … – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

November 2018 Kino Rimava

Snow film fest (festival zimných cestopisných filmov)+rozprávka

 

November 2018 beseda s projekciou so spisovateľom

Jozef Banáš – Knižnica prof.Š.Pasiara

 

6.december 2018 Mikuláš

Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom, spolupráca s CVČ

14.december 2018 Čarovné Vianoce

Ľudovo-ekumenický vianočný program – vystúpia súbory pôsobiace pod MsKS, pán farár  a pani farárka z Hnúšte

 

Plán činnosti Knižnice prof.Š.Pasiara

 • besedy pre žiakov základných a stredných škôl podľa požiadaviek pedagógov a možností ponuky /celý rok/
 • burza kníh: ponuka vyradených kníh a darovaných kníh nezaradených do knižničného fondu z dôvodu multiciplity  –  september 2018
 • pripomenutie si výročí významných osobností a udalostí
 • Ø výročie úmrtia Antona Bernoláka /15.01.1813/
 • Ø výročie úmrtia Jozefa Škultétyho /19.01.1948/
 • Ø výročie úmrtia Kristy Bendovej / 27.01.1988/
 • Ø výročie úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana /21.02.1888/
 • Ø výročie úmrtia Ivana Kraska /03.03.1958/
 • Ø výročie narodenia Fraňa Kráľa /09.03.1903/
 • Ø výročie narodenia Ivana Stodolu /10.03.1888/
 • Ø výročie narodenia Sama Vozára / 03.04.1823/
 • Ø výročie narodenia Pavla Dobšinského /16.03.1828/
 • Ø výročie narodenia Adama Františka Kollára /15.04.1718/
 • Ø výročie úmrtia Sama Chalupku / 10.05.1883/ 
 • Ø výročie úmrtia Martina Kukučína /21.05.1928/
 • Ø výročie narodenia profesora Štefana Pasiara /20.07.1913/
 • Ø výročie narodenia Júliusa Bottu /24.07.1848/
 • Ø výročie založenia Matice slovenskej /04.08.1863/
 • Ø výročie narodenia Maše Homoľovej /28.08.1908/
 • Ø výročie narodenia Martina Rázusa /18.11.1888/
 • Ø výročie narodenia Milana Rúfusa /10.12.1928/
 • Ø výročie narodenia Štefana Žáryho /12.12.1918/
 • Ø výročie narodenia Jána Smreka /16.12.1898/

 

 • odborné prednášky pre žiakov základných a materských škôl
 • Ø Dušan Valent: ZŠ JFR Hnúšťa / celý rok podľa požiadaviek pedagógov/

 6 prednášok podľa výberu z ponuky

 • Ø Dušan Valent: ZŠ Klokočova Hnúšťa / celý rok podľa požiadaviek pedagógov/

 6 prednášok podľa výberu z ponuky

 • Ø knihovníčky: na rôzne témy podľa požiadaviek pedagógov

ZŠ JFR Hnúšťa –   10 skupín

ZŠ Klokočova Hnúšťa –  10 skupín

ŠDK ZŠ JFR Hnúšťa –  2 skupiny

ŠKD ZŠ Klokočova Hnúšťa –  2 skupiny

ŠZŠ Hnúšťa –  2 skupiny

ZŠ Rimavská Baňa –  1 skupina

ŠZŠ Klenovec –  2 skupiny

DD Hrachovo –  1 skupina

DD Škovránok Hnúšťa –  1 skupina

MŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa –  4 skupiny

MŠ Klokočova Hnúšťa –  4 skupiny

MŠ Rimavská Baňa – 1 skupina

MŠ Rimavské Brezovo –  1 skupina

 • informačná výchova pre všetky stupne škôl s cieľom rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti a zvyšovanie povedomia o poskytovaných službách /on-line katalóg CLAVIUS: vyhľadávanie, prolongácie, rezervovanie, odloženie KJ/ – celý rok
 • Ø Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa – 4 skupiny
 • Ø ZŠ JFR Hnúšťa – 6 skupín
 • Ø ZŠ Klokočova Hnúšťa – 5 skupín
 • čítanie pre radosť a poznanie

– medzinárodný deň detskej knihy: apríl 2018

 • Ø MŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa – 1 skupina
 • Ø MŠ Klokočova Hnúšťa – 1 skupina
 • Ø ZŠ JFR Hnúšťa I. stupeň – 1 skupina
 • Ø ZŠ Klokočova Hnúšťa – 1 skupina

         – ďalšie podľa požiadaviek

 • „Kurz základov PC a internetu“  pre cieľovú skupinu: aktívni čitatelia knižnice – seniori
 • Ø jedna skupinu: január – február 2018 /ďalšie podľa požiadaviek a dopytu/
 • aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu čitateľov knižnice
 • Ø marec – mesiac knihy: registrácia zadarmo
 • Ø jún – prvácka pasovačka: registrácia zadarmo
 • Ø spolupráca so základnými školami s cieľom skupinových výpožičiek v rámci vyučovania
 • Ø október – mesiac úcty k starším: registrácia pre seniorov nad 62 rokov zadarmo
 • Ø všetky aktivity knižnice sú s cieľom zvýšenia počtu čitateľov
 • Ø získanie financií na akvizíciu z dostupných dotačných systémov na rok 2018
 • Ø ústretový prístup ku všetkých používateľom knižnice
 • slávnostné pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice
 • Ø ZŠ JFR Hnúšťa – 2 triedy
 • Ø ZŠ Klokočova Hnúšťa – 2 triedy

 

 

 

Kultúrne podujatia na rok 2018 neorganizované MsKS

26.1. ples športovcov

1.2. MŠ Klokočova karneval

3.2. ples poľovnícky

9.2. ples učiteľov a priateľov školy

18.,19.,20.marec Hnúšťanský akord-celoslovenská súťaž v oblasti hudobnej náuky

19.apríl GMOS Zlatá strunka: postupová regionálna súťaž detských speváckych skupín, sólistov a ľudových hudieb

Apríl vedomostná súťaž o SNP a 2.sv.vojne

Máj Oslavy Dňa víťazstva ( oslavy oslobodenia vlasti )

1.september Nočný beh mesta Hnúšťa – o.z.Horná Rimava

29.september: Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice

Október Oslavy SNP (mestské oslavy ozbrojeného povstania)

November Hviezdička ( detská súťaž v speve populárnej piesne)

December – vianočné programy: MŠ Klokočova, MŠ Nábrežie Rimavy, ZŠ Klokočova, ZŠ JFR, ŠZŠ, ZUŠ