Koncert úcty k starším a jubilantom mesta

Mesto Hnúšťa a primátor mesta Mgr. Michal Bagačka vás srdečne pozývajú na Koncert úcty k starším a jubilantom mesta, ktorý sa uskutoční 22.10.2018 o 15.00 hod. v kinosále MsKS Hnúšťa. Hosťom programu bude spevák Robo Kazík.