DUO MIRKA A ONDREJ – mesiac úcty k starším

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame na našu špeciálnu udalosť, koncert venovaný mesiacu Úcty k starším.

Tento koncert Duo Mirka A Ondrej je príležitosťou vyjadriť našu vďaku a obdiv všetkým starším ľuďom v našom živote a meste, pretože úcta a starostlivosť o našich starších je dôležitou súčasťou našej kultúry.

Tešíme sa na vašu prítomnosť a na spoločné stretnutie na tomto koncerte Úcty k starším v nedeľu 22.októbra o 15-tej hodine.